Diğer her bipsikososyal konsept eğitimler gibi Manex konseptin kendine has bir müfredat ve kur sıralaması vardır. Diğer her konseptte olduğu gibi günümüz literatürüne air ortak tekniklerin yanında kendine has konsept konuları ve tanımlamalar da içerir. Bilindiği üzere Türkiye’de doğmuş ilk uzun soluklu konsept eğitimdir.