Hakkımızda

Manex, Türk Fizyoterapistler tarafından oluşturulmuş biyopsikososyal modeli temel alan manuel terapi, nörobilim ve egzersiz temelli bir fizyoterapi konseptidir. Şu anda dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de eskiden bu yana yerleşik olan biyomedikal sistem bulunmaktadır. Biyomedikal sistemin en büyük dezavantajı sosyal bir varlık olan insanın sadece beden olgusundan ibaret görülmesi, psikososyal faktörlerin hesaba katılmamasıdır. Bu çerçevede, biyopsikososyal model temelinde klinik çalışma odaklı bir sistem geliştirip fizyoterapistlerin günümüzde var olan sağlık sistemi içinde hastalara maksimum fayda sağlayabilecekleri bir altyapı oluşturma çabası içerisindeyiz. Hastaların / danışanların aldığı fizyoterapi hizmetlerinin maksimum verimlilikte olmasını sağlamak, bireysel kaliteyi arttırarak daha etkin çalışmanın yolunu göstermek, eğitimdeki bütüncül yaklaşım ile katılımcıların elde ettikleri gelişimi otonomiye sahip fizyoterapistler olarak ileriye taşımalarına destek olmak hedeflenmektedir.Manex, Türk Fizyoterapistler tarafından oluşturulmuş biyopsikososyal modeli temel alan manuel terapi, nörobilim ve egzersiz temelli bir fizyoterapi konseptidir. Şu anda dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de eskiden bu yana yerleşik olan biyomedikal sistem bulunmaktadır. Biyomedikal sistemin en büyük dezavantajı sosyal bir varlık olan insanın sadece beden olgusundan ibaret görülmesi, psikososyal faktörlerin hesaba katılmamasıdır. Bu çerçevede, biyopsikososyal model temelinde klinik çalışma odaklı bir sistem geliştirip fizyoterapistlerin günümüzde var olan sağlık sistemi içinde hastalara maksimum fayda sağlayabilecekleri bir altyapı oluşturma çabası içerisindeyiz. Hastaların / danışanların aldığı fizyoterapi hizmetlerinin maksimum verimlilikte olmasını sağlamak, bireysel kaliteyi arttırarak daha etkin çalışmanın yolunu göstermek, eğitimdeki bütüncül yaklaşım ile katılımcıların elde ettikleri gelişimi otonomiye sahip fizyoterapistler olarak ileriye taşımalarına destek olmak hedeflenmektedir.

Ekiple Tanış

Responsive Team Section Using HTML5 , CSS3 , Bootstrap 4

Fzt. Seçkin Pişkin

Eğitmen
Daha fazla bilgi ->

Egzersiz Bilimi Uzm. Sercan Toprakoğlu

Eğitmen
Daha fazla bilgi ->

Fzt. Mehmet Emin Aydın

Genel Koordinatör
Daha fazla bilgi ->

Uzm. Fzt. Onur Seyrek

Eğitmen
Daha fazla bilgi ->

Fzt. Ömer Topal

Eğitmen
Daha fazla bilgi ->

Vizyon ve Misyon

Şu anda dünyanın birçok ülkesindeki gibi Türkiye’de de eskiden bu yana yerleşik olan biyomedikal sistem bulunmaktadır. Biyomedikal sistemin en büyük dezavantajı sosyal bir varlık olan insanın bir biyomedikal robot olarak, sadece beden olgusundan ibaret görülmesi, psikososyal faktörlerinin hesaba katılmamasıdır. Bu çerçevede klinik çalışma odaklı bir sistem geliştirip fizyoterapistlerin günümüzde var olan sağlık sistemi içinde hastalara zarar vermeden maksimum fayda sağlayabilecekleri bir altyapı ve temel oluşturma çabası içerisindeyiz. Manex olarak amacımız; bütün mezunlarımızı aynı gelişim seviyesinde mezun edebilmektir. Hastaların/danışanların aldığı fizyoterapi hizmetlerinin maksimum verimlilikte olmasını sağlamayı, bireysel kaliteyi arttırarak diğer meslektaşlarımıza da daha etkin çalışmanın yolunu göstermeyi amaçlıyoruz. Eğitimdeki bu bütüncül geliştirici yaklaşım ile asıl hedefimiz mezunlarımızın otonomilerine sahip olmalarını sağlamaktır.