manex logo

Fizyoterapinin Gerçek Gücünü Keşfedin !

Manex; günümüzde bütün dünyada değişerek gelişen sağlık sistemi içinde, Türkiye’deki ihtiyaçlar ve eksiklikler doğrultusunda doğmuş, biyopsikososyal modeli baz alan bir fizyoterapi konseptidir. Model; düşünce sistematiği, konsept ise bu model üstünde güncel bilim ışığında oluşturulmuş bir düşünce şekli ve icra tarzıdır. Model bir yol haritası ise konsept bu haritada ilerlememizi sağlayan bir araçtır.

Manex Eğitimi

0 +
Kur
0 +
Gün
0 +
Kredi
0 +
Eğitmen
0 +
Asistan Eğitmen

Manex, doğru olduğunu düşündüğünüz yanlışları ilk etapta görmenizi sağlar.

 • Doğru olduğunu bildiğiniz yanlışlardan dolayı yaptığınız hataları görmenizi sağlar.
 • Yaptığınız hataları düzeltmenizi sağlar.
 • Alışkanlıklarınızdan vazgeçmenizi sağlar.
 • Mevcut bilginizi güncelleyecek ve yeni şeyler öğrenmenizi sağlayacaktır.
 • Klinikte kendinize güven duymanızı sağlayacaktır.
 • Hastalarınızla güçlü bir iletişim kurmanızı sağlayacaktır.
 • Hangi hastaya hangi tekniği ne zaman hangi ölçüde kullanmanız gerektiği konusunda kendinizden emin olmanızı sağlayacaktır. Hastalarınıza daha iyi anamnez yapmanızı sağlayacaktır.
 • Kendi gelişiminiz için, manex sadece 14 kurluk bir eğitim değil mesleki hayatınızın her anında eğitmenlerinin desteğini alabileceğiniz bir eğitim. Ayrıca milyonlarca bilginin içinde doğru olana ulaşmak, literatür tarayarak kendinizi sürekli taze tutmak yol gösteren bir konsept,

   

Eğitim Programı

 • Model-konsept kavramı
 • Ağrı bilimine giriş
 • Güncel ağrı teorileri
 • Klinik muhakemeye giriş
 • Homeostaz ve allostaz kavramlarının fizyoterapiye entegrasyonu
 • Yük, yüklenme kapasitesi, yüklenme tipleri, yük, deformasyon, stress, strain, stress-strain eğrisi, elastisite, viskoelastisite kavramları
 • Akut yaralanma ve iyileşme süreçleri
 • Dokunun mikro yapıtaşları
 • Dokuya giriş ve dokuların sınıflandırması
 • Kas, tendon, kemik, kartilaj, intervertebral disk, ligament, kapsül, sinir dokusu histolojisi, fizyolojisi ve klinik yaklaşımları
 • Reseptörler, sinir lifleri ve sınıflandırmaları
 • Spinal segment kavramı
 • Periferik, merkezi ve otonom sinir sistemi anatomisi ve klinik bakış
 • Merkezi sinir sisteminde nörotransmitter sistemlerine klinik bakış
 • Retiküler formasyon, homeostaz ve stres kavramı
 • Nöroendokrin sistem, stres cevabı ve klinik yaklaşımlar
 • Ağrı terminolojisi, sınıflandırması ve oluşum mekanizmaları
 • Periferal ve santral sensitizasyon kavramlarının nöroanatomik, nörofizyolojik ve klinik açıdan incelenmesi
 • Ağrı ve duyu değerlendirme uygulaması
 • Ağrı ve duyu değerlendirmelerinin klinik yorumu ve entegrasyonu
 • Manuel terapinin etki mekanizmaları
 • Palpasyon teoriği ve uygulamaları
 • Omuz kompleksinin biyomekanik ve kinezyolojik incelenmesi
 • Servikal ve torakal bölgenin omuz kompleksiyle kinezyolojik ve nörofizyolojik bağlantıları
 • Dirsek ekleminin biyomekanik ve kinezyolojik incelenmesi
 • El ve el bileği eklemlerinin biyomekanik ve kinezyolojik incelenmesi
 • Üst ekstremitede manuel terapi değerlendirmesi
 • Üst ekstremitede manuel terapi teknikleri uygulaması
 • Üst ekstremite patolojileri ve klinik yansımaları
 • Klinik entegrasyon
 • Kalça ekleminin biyomekanik ve kinezyolojik incelenmesi
 • Lumbopelvik bölgenin omuz kompleksiyle kinezyolojik ve nörofizyolojik bağlantıları
 • Diz ekleminin biyomekanik ve kinezyolojik incelenmesi
 • Ayak ve ayak bileği eklemlerinin biyomekanik ve kinezyolojik incelenmesi
 • Alt ekstremitede manuel terapi değerlendirmesi
 • Alt ekstremitede manuel terapi teknikler uygulaması
 • Alt ekstremite patolojileri ve klinik yansımaları
 • Klinik entegrasyon
 • Ortopedik özel testlerde sensitivite ve spesifisite kavramları
 • Sık kullanılan ortopedik özel testlerin biyomekanik ve kinezyolojik incelenmesi
 • Sık kullanılan ortopedik özel testlerin klinik yorumları
 • Ağrı, duyu değerlendirmeleri ve ortopedik özel testlerin klinik entegrasyonu
 • Nörodinamik kavramına giriş
 • Üst ve alt ekstremite nörodinamik değerlendirmeler ve klinik entegrasyon
 • Üst ve alt ekstremite patolojilerine nörodinamik yaklaşım
 • Nörodinamik teknikler uygulaması
 • Omurga ve ekstremite patolojilerine nörodinamik açıdan klinik bakış
 • Servikal vertebraların yapısal özellikleri
 • Servikal bölgede nöroanatomik yapılar ve nörofizyolojik bağlantılar
 • Servikal bölgenin biyomekanik ve kinezyolojik özellikleri
 • Servikal bölge palpasyon uygulaması
 • Güvenlik testleri
 • Manuel terapi değerlendirmeleri
 • Manuel terapi teknikleri
 • Klinik entegrasyon
 • Torakal vertebraların yapısal özellikleri
 • Torakal vertebralar ve göğüs kafesi bağlantıları
 • Torakal bölgede nöroanatomik yapılar ve nörofizyolojik bağlantılar
 • Torakal bölge ve otonom sinir sistemi ilişkisinin klinik açıdan incelenmesi
 • Torakal bölgenin ve göğüs kafesinin biyomekanik ve kinezyolojik özellikleri
 • Servikotorasik ve torakolumbal bölgenin klinik açıdan incelenmesi
 • Torakal bölge palpasyon uygulaması
 • Lumbal vertebraların yapısal özellikleri
 • Lumbal bölgede nöroanatomik yapılar ve nörofizyolojik bağlantılar
 • Lumbal bölgenin biyomekanik ve kinezyolojik özellikleri
 • Lumbopelvik bölge ve sakroiliak eklemin klinik açıdan incelenmesi
 • Lumbal bölge palpasyon uygulaması
 • Güvenlik testleri
 • Manuel terapi değerlendirmesi
 • Manuel terapi teknikleri
 • Klinik entegrasyon
 • Medulla spinalisin vasküler anatomisi ve patolojileri
 • Radikülopati oluşum mekanizmaları
 • Radikülopatide klinik yaklaşımlar
 • Servikal spondilotik myelopatide klinik yaklaşımlar
 • Vertebrobasiler arter yetmezliği oluşum mekanizmaları
 • Vertebrobasiler arter yetmezliğinde klinik yaklaşımlar
 • Anterior spinal arter sendromunda klinik yaklaşımlar
 • Subclavien çalma sendromu oluşum mekanizmaları
 • Subclavien çalma sendromunda klinik yaklaşımlar
 • Servikal ve lumbal instabilite oluşum mekanizmaları
 • Servikal ve lumbal instabilitede klinik yaklaşımlar
 • Çeşitli egzersiz yöntemlerinin teorik altyapısı
 • Ortopedik problemlerde klinik muhakeme temelli egzersiz planlama
 • Egzersiz progresyonu oluşturma
 • Egzersiz uygulmaları
 • Klinik muhakeme
 • Tüm kurların klinik entegrasyonu
 • Vaka çözümlemeleri
 • Manex’in özel sosu