Misyon

Epstein önderliğinde 1990 yılında başlayan sağlık devriminde biyomedikal yaklaşımların sebep olduğu yüksek sağlık harcamalarına karşın alınan verimin yetersizliği üzerine, semptomatik yaklaşımlar ve klinik muhakeme önem kazanıp tedavi yerine hastaya yönetimsel yaklaşımlar değerli hale gelmiştir. Ülkemizde biyomedikal metotlar hala önemli bir pay sahibi olsa da, gerek harcamaların optimize edilmesi gerekse sağlık uygulamalarından alınan verimin artması açısından klinik uygulamaların hemen tümünde önemli bir alana yayılacak olan klinik muhakemeyi ön gören biyopsikosoyal yaklaşımları yaymayı ve klinisyenleri bu yönde eğitmeyi planlayan Manexconcept’in öncelikli hedefi bu uygulamaları yaymak macıyla klinisyenleri eğitmektir. Literatür araştırmalarında son dönem bilimsel gelişimler ışığında Manexconcept; Nörobilim, Ağrı bilimi ve Klinik Muhakeme yöntemlerini takip eder.

Nörobilimin günümüzde ulaştığı son araştırma teknolojileri ile hayatımızın hemen her alanına hakim bilim dalı haline gelmesi ile özellikle hastaya yaklaşım ve sosyal ve psikolojik incelemeleri dikkate alınarak hazırlanan hasta yaklaşım programları ile hedef, uygulayıcı klinisyenlere özellikle davranışsal ve hasta yönetimi alanlarında çağın önde gelen araştırmacılarının bulgularını kliniğe entegre etme becerisini kazandırmaktır. Bu anlamda da alanında tecrübeli akademisyenler ve klinisyenlerden oluşan bir kurulun onayı ile gerek ağrı, gerek fonksiyon ve motor sorunlar gibi Naylor’un 1995 yılında yaptığı çalışma ile bilim dünyasına duyurduğu ‘Gri Zon’ hastalarında önemli bir hakimiyet sağlamak hedeflenmiştir. Manexconcept aynı zamanda egzersiz bilimini antrenman bilimcilerden aldığı klinik ve akademik destek ışığında takip eder ve kliniğe entegre eder. Diğer konseptlerden en büyük farkı da egzersiz ve psikoloji bilim dallarından aldığı bu önemli destek ile sağladığı bütünsel yaklaşımdır. Bu anlamda takip edilen devrimsel nitelikli çalışmalar ve çalışmacılar sırasıyla şöyledir;
1- Nörobilim
2- Afektif Nörobilim (Jaak)
3- Ağrı bilimi (Wall&Melzac, Frederic)
4- Klinik muhakeme (Higgs&Jones)
5- Fizyoterapide biyopsikososyal yaklaşım
6- Egzersiz bilimi
7- Fizyoloji (Guyton)
8- Nöroanatomi ve Nörofizyoloji (Schnell)
Tüm bu araştırmalara ve tecrübeye sahip eğitmenlerimizin öncelikli hedefi bu donanımı ve kliniğe entegre edilmiş yöntemlerini konsepti çalışacak terapistlere öğretmektir. Bu anlamda Manexconcept eğitimleri 10 kurdan oluşur ve bir sertifikasyon sistemi halinde sunulur. Eğitimleri tamamlayan adaylar uygulama sınavlarına tabi tutularak başarılı olan adaylar Manexconcept Terapistleri olarak uygulayıcı ünvanını alır. Manexconcept terapistleri her yıl bir kez güncelleme eğitimlerine katılır ve bilgi ve son dönem çalışmalarını tazelemek için sürekli eğitim görürler. Aynı zamanda her Manex Terapist 2 yılda bir kez sınava tabi tutularak sertifikalarının kontrolleri sağlanır ve konsepti tam anlamıyla çalıştıklarından emin olunur.

Yeniliklerden haberdar olmak için üye olun

In association with